Sayfalar

5 Nisan 2020 Pazar

Teşekkür

Son birkaç haftadır sağlık sorunları nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeydim. Bu süreçte yardım ve güleryüzlerini esirgemeyen, stres ve sıkıntılarımıza tahammül eden, zorluklara bizim adımıza göğüs geren sağlık çalışanlarına müteşekkirim.
Kısa sürede Çocuk Cerrahisi, Üroloji, Patoloji, Radyoloji, Girişimsel Radyoloji, Kardiyovasküler Cerrahi, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Onkoloji, Kan Bankası ve Laboratuvar birimlerinden ilgi gördük.
Aydınlatılmış onamların en kapsamlısıyla, bilgilendirmelerin en detaylısıyla sürecin yönetimi hakkında bilgi sahibi olduk. Hocaların, uzmanların ve asistanların deontoloji hassasiyetlerine, cerrahinin özlenen disiplinine şahit olduk.
Sari hastalık tehdidi altında olmalarına rağmen, güleryüzlerini ve umut bahşeden sözlerini paylaşmaktan çekinmediler.
Hocaları, uzmanları, asistanları, hemşireleri, hasta bakıcıları, sekreterleri, güvenlik ve idari personeli ile otoparkından ameliyathanesine her basamağında yardımcı oldunuz. Cenab-ı Hak sizleri her türlü sari hastalık ve belalardan muhafaza buyursun. Güleryüzünüzün karşılığında dünya ve ahiret gülücükleriyle mükafatlandırsın.

QuPath Tutorial: Welcome to From Samples to Knowledge!